Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys

on psykodynaamisesti koulutettujen lasten- ja nuorisopsykoterapeuttien jäsenyhteisö. Psykoterapeutit ovat mm. psykologeja, psykiatreja, sosiaalityöntekijöitä tai erikoissairaanhoitajia jotka ovat hankkineet 3-6 vuoden psykoterapiakoulutuksen. Yhdistyksen jäsenet ovat Valviran (Valvira) hyväksymiä, rekisteröimiä ja valvomia erityistason tai vaativan erityistason psykoterapeutteja. Valvira muodostui kun Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) yhdistyivät.

Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys on maanlaajuinen järjestö joka on European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) jäsenyhdistys.

Lapsen ja nuoren psykodynaaminen psykoterapia on hoitomuoto jonka tarkoituksena on poistaa sisäisen kehityksen estymiä sekä auttaa lasta ja nuorta hänen yksilöllisten voimavarojensa löytämiseen vuorovaikutuksessa häntä hoitavan aikuisen kanssa. Psykoterapeuttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjännitteistä ja vaatii sitoutumista. Luottamus on tärkeä periaate. Lapsen terapiassa sitoutumisen ja luottamuksen syntyyn tarvitaan vanhempien lupa ja tuki. Vanhempien käynnit oman työntekijän luona lapsensa kehityksen ja psykoterapian sekä oman vanhemmuutensa tueksi ovat tärkeä osa lapsen psykoterapiaa. Nuoren psykoterapia toteutuu useimmiten ilman vanhempien läsnäoloa. Nuori tarvitseekin usein apua ja tukea siihen miten selviytyä ja elää ilman vanhempia. Lasten ryhmäpsykoterapiassa toteutuu sekä vuorovaikutussuhde aikuiseen että lasten luonnollisiin ikätovereihin.